HKL

Menu

wróć do aktualności

Firma HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. - zdobyliśmy hattrick w rankingu Diamenty Forbesa!


Nagrody i wyróżnienia otrzymywane przez przedsiębiorstwo nie należą do najważniejszych celów firmy, lecz są miłym dodatkiem oraz docenieniem pracy całego zespołu. Nie inaczej jest u nas - cieszymy się, że niezależni eksperci doceniają nasz rozwój bazując na twardych liczbach. Od lat znajdujemy się w wielu rankingach, a wspomnianym w tytule Diamentem Forbesa zostaliśmy już trzeci raz!

Możliwość uczestniczenia w gali, na której przyznawane są Diamenty Forbesa to nie tylko wyróżnienie, ale również możliwość poznania wielu firm oraz ludzi, kryjących się za ich sukcesem. Daje nam to niesamowitą okazję do poznania różnych dróg rozwijania biznesu, rozwiązywania problemów czy nawet nawiązania współpracy. To również wiele ciekawych i inspirujących historii ludzi, którzy wielokrotnie odnieśli porażkę, by teraz świętować sukces.

Diament Forbesa - warunki uczestnictwa w rankingu
Na podstawie zebranych danych przez analityków Forbesa powstała baza firm, którym przyznano pozytywny rating wiarygodności. Pod uwagę były brane takie czynniki jak: 

- czy są one rentowne (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA),
- czy mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami,
- czy wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych w ubiegłych latach funkcjonowania.

Czynniki decydujące o otrzymaniu tytułu Diament Forbesa
Wartość firmy została obliczona na podstawie tzw. metody szwajcarskiej, łączącej metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia np. wrażliwości na zmiany sezonowe (firmy rozwijające się swoje bieżące dochody bardzo często inwestują, przez co mogą wykazywać niskie zyski). Połączenie obu tych metod usuwa te ułomności, które byłyby kluczowe w przypadku wybrania tylko jednej opcji.

Wartość firm (W) jest średnią ważoną wartości ich majątku (Wm) i wartości dochodowej (Wd):
W = (Wm + 2Wd) / 3.

Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej wartości likwidacyjnej i wartości księgowej netto, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to średnia zysków dwóch ubiegłych lat. Wzrost wartości wyznacza średnia ważona: wzrost z roku ubiegłego ma dwa razy większe znaczenie niż ten sprzed dwóch lat.

Firmy, które mają udokumentowały przeciętny wzrost wartości wynoszący minimum 15 procent w ciągu ostatnich trzech lat mają szanse, aby znaleźć się wśród laureatów plebiscytu Diamenty Forbesa. Lista laureatów publikowana jest na łamach specjalnego raportu, który ukazuje się na początku roku wraz z drugim numerem Forbesa (czyli w ostatni czwartek stycznia). W tym samym terminie lista jest publikowana również w internecie na stronie Forbes.pl. Wszyscy laureaci są o tym także poinformowani o fakcie wyróżnienia listownie.


Diamenty Forbesa 2011

Firma HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie w kategorii firm o poziomie przychodów 5-50 mln PLN w województwie zachodniopomorskim. Baza firm opracowana przez analityków wywiadowni Dun@Bradstreet Polska w porozumieniu z redakcją "Forbesa" powstała poprzez wykorzystanie danych finansowych pochodzących z oficjalnych informacji przekazywanych przez firmy zgodnie z polskim prawem. na liście Diamentów znalazły się te przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości.

 

Diamenty Forbesa 2012

Miło nam poinformować, że Firma HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. drugi raz z rządu otrzymała wyróżnienie w kategorii firm o poziomie przychodów 5-50 mln PLN w województwie zachodniopomorskim. Baza firm opracowana przez analityków wywiadowni Dun@Bradstreet Polska w porozumieniu z redakcją "Forbesa" powstała poprzez wykorzystanie danych finansowych pochodzących z oficjalnych informacji przekazywanych przez firmy zgodnie z polskim prawem na liście Diamentów znalazły się te przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości.


Diamenty Forbesa 2018

Firma HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. już po raz trzeci otrzymała wyróżnienie w kategorii firm o poziomie przychodów 5-50 mln PLN w województwie zachodniopomorskim. W tym roku mieliśmy zaszczyt, po kilku latach przerwy, ponownie się pojawić w gronie laureatów. Na liście Diamenty Forbesa znajdują się te przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości w latach ubiegłych.

Chcielibyśmy z tego miejsca podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w sukces naszej firmy - otrzymany Diament Forbesa to w dużej mierze właśnie ich zasługa. Skumulowany efekt pracy każdej osoby zatrudnionej w firmie, która pieczołowicie wypełnia swoje obowiązki, przyczynia się do ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa HKL.

Nasze najważniejsze wyróżnienia

Dzięki znakomitej prężności Prezesa Spółki i wysokiej dynamice sprzedaży, pomimo kryzysu na rynkach światowych, spółka po raz kolejny otrzymała tytuły:

Gepard Biznesu

2013, 2014, 2015, 2016

Efektywna Firma

2013, 2014, 2015, 2016

Mocna Firma Godna Zaufania

2013, 2014, 2015, 2016

Światowa Firma Worldwide Company

2016

Busola Biznesu Prezydenta Miasta Szczecin

2013

Diament Miesięcznika Forbes

2011, 2012, 2018

Program współfinanosowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Zapewnienie wysokiej jakości przesłon okiennych, produkowanych przez HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych.