HKL

Menu

W związku z dofinansowaniem projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa
Gospodarka / Innowacje / Technologie

 

Działanie 1.1
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje.

Podziałanie 1.1.2
Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, firma HKL Dekoracja Okien sp.zo.o składając swoją aplikację i przechodząc pozytywnie przez wszystkie etapy Komisji Oceniającej otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pn. "Zapewnienie wysokiej jakości produkowanych przez HKL DEKORACJA OKIEN Sp. z o.o. przesłon okiennych dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych" pod nr projektu WNP-RPZP.01.01.02-32-063/10-01.

W wyniku realizacji projektu zakupione zostaną innowacyjne maszyny stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata, w tym maszyna do pakowania przesłon okiennych specjalnie skonstruowana na potrzeby firmy. Zgodnie z zapisami załączonej opinii o innowacyjności będzie ona" rozwiązaniem nowatorskim na terenie Unii Europejskiej". Inwestycja w maszyny pozwoli na wdrożenie zarówno innowacji procesowej jak i produktowej.

Nasze najważniejsze wyróżnienia

Dzięki znakomitej prężności Prezesa Spółki i wysokiej dynamice sprzedaży, pomimo kryzysu na rynkach światowych, spółka po raz kolejny otrzymała tytuły:

Gepard Biznesu

2013, 2014, 2015, 2016

Efektywna Firma

2013, 2014, 2015, 2016

Mocna Firma Godna Zaufania

2013, 2014, 2015, 2016

Światowa Firma Worldwide Company

2016

Busola Biznesu Prezydenta Miasta Szczecin

2013

Diament Miesięcznika Forbes

2011, 2012, 2018

Program współfinanosowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Zapewnienie wysokiej jakości przesłon okiennych, produkowanych przez HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych.