HKL

Menu

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji nowoczesnych przesłon okiennych.

Od samego początku firma opierała swoją produkcję o najnowocześniejsze technologie we wsparciu informatyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. W asortymencie posiada jedną z najbogatszych ofert w Europie, a każda z grup produktowych jest największą z obecnych na rynku.

1Nowoczesne rozwijające się przedsiębiorstwo

Dzięki konsekwentnie budowanej i wdrażanej strategii rozwoju przez Zarząd firmy, spółka HKL Dekoracja Okien w ciągu dekady zmieniła się w nowoczesne, średnie przedsiębiorstwo, generujące duże przychody.

2Szeroka współpraca na terenie Europy

Firma współpracuje z kilkoma dużymi odbiorcami hurtowymi, głównie z terenu Europy zachodniej, działając głównie na rynku międzynarodowym, na którym istnieje silna konkurencja.

3Najwyższa jakość

Z uwagi na to, główne starania w zakresie uzyskania przewagi nad konkurentami polegają na zaproponowaniu najszybszej dostawy produktów bez obniżania ich jakości.

Tak stosowana polityka przynosi zamierzone efekty w postaci szerokiego grona zadowolonych klientów.

Strategia jest zbiorem zasad na których opiera się działalność firmy. Etyczne postępowanie w kontaktach osobistych i biznesowych jest silnie osadzone
w kulturze firmy i na nim bazuje działanie firmy:

Działamy zgodnie z prawem

Firma działa zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej oraz przestrzega zasad Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Nasi klienci to fundament naszej działalności

"Nasi klienci to fundament naszej działalności". Przedsiębiorstwo działa w oparciu o partnerskie relacje, odpowiadając na potrzeby klienta w zakresie oferowanego asortymentu i logistyki. Stara się być godnym zaufania dostawcą, zapewniając najwyższą jakość usług.

Zachowanie poufności w zakresie ochrony danych

Zaręcza zachowanie poufności w zakresie ochrony danych klientów, partnerów, informacji handlowych, prowadzonych transakcji oraz zapewnia otwartość i przejrzystość w komunikacji. Oferuje klientom i użytkownikom wsparcie techniczne w postaci szkoleń, materiałów projektowych, katalogów, broszur oraz doradztwa technicznego.

Dokładna weryfikacja dostawców

Prowadzi dokładną weryfikację oraz bierze pod uwagę kwalifikacje dostawców; stawia wymagania w zakresie atestów na tkaniny oraz dokumentów potwierdzających jakość techniczną komponentów.

Nowe rozwiązania technologiczne i innowacje produkcyjne

Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku oraz nadążyć za rozwojem technicznym urządzeń nieustannie poszerza ofertę asortymentową, wprowadzając nowe rozwiązania technologiczne, innowacje produkcyjne i sposób zarządzania. W ramach rozwoju doskonalony jest nie tylko asortyment, ale także procesy produkcyjne, obsługa logistyczna, wiedza pracowników i szeroko pojęte narzędzia pracy.

Poszanowanie dla środowiska naturalnego

Wszystkie procesy produkcyjne oraz bieżące funkcjonowanie firmy oparte są na poszanowaniu środowiska. Geograficzne położenie firmy-Natura 2000-nakłada szczególne obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Z tego względu, stosowane technologie są energooszczędne zaś powstające odpady są segregowane i przekazywane do bezpiecznej utylizacji.

Uczciwa konkurencja

Konkurencja na rynku odbywa się w sposób uczciwy, zachowując dobre obyczaje, działając zgodnie z przepisami prawa; działania w każdej sytuacji są prowadzone w sposób etyczny.

Zmotywowani i kreatywni pracownicy

Sukces firmy tworzą zmotywowani i kreatywni pracownicy stanowiący zespół. Zachęca się ich do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe, programy edukacyjne i studia podyplomowe współfinansowane z funduszy europejskich. Firma jest otwarta na nowe idee i pomysły pracowników dając szansę ich realizacji, na wszystkie formy dialogu z pracownikami służące rozwojowi i umacnianiu pozycji firmy, nie stwarza barier w dostępie do stanowisk ze względu na płeć, wiek, różne poglądy, wyznania. Daje szanse na zdobycie doświadczeń zawodowych w ramach praktyk i staży.

Współpracuj z nami

Nasze najważniejsze wyróżnienia

Dzięki znakomitej prężności Prezesa Spółki i wysokiej dynamice sprzedaży, pomimo kryzysu na rynkach światowych, spółka po raz kolejny otrzymała tytuły:

Gepard Biznesu

2013, 2014, 2015, 2016

Efektywna Firma

2013, 2014, 2015, 2016

Mocna Firma Godna Zaufania

2013, 2014, 2015, 2016

Światowa Firma Worldwide Company

2016

Busola Biznesu Prezydenta Miasta Szczecin

2013

Diament Miesięcznika Forbes

2011, 2012, 2018

Program współfinanosowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Zapewnienie wysokiej jakości przesłon okiennych, produkowanych przez HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych.