HKL

Menu

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie HKL Dekoracja Okien sp. z o.o. w Szczecinie.Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:


2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:


3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, chyba że zezwolisz nam na przechowanie i przetwarzanie Twoich danych do przyszłych procesów rekrutacyjnych wówczas Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż 5 lat od daty złożenia przez Ciebie aplikacji.


4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT dostawcom usług księgowo-kadrowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.


5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.


Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami: rekrutacja@hkl.eu


Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na:


Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Nasze najważniejsze wyróżnienia

Dzięki znakomitej prężności Prezesa Spółki i wysokiej dynamice sprzedaży, pomimo kryzysu na rynkach światowych, spółka po raz kolejny otrzymała tytuły:

Gepard Biznesu

2013, 2014, 2015, 2016

Efektywna Firma

2013, 2014, 2015, 2016

Mocna Firma Godna Zaufania

2013, 2014, 2015, 2016

Światowa Firma Worldwide Company

2016

Busola Biznesu Prezydenta Miasta Szczecin

2013

Diament Miesięcznika Forbes

2011, 2012, 2018

Program współfinanosowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Zapewnienie wysokiej jakości przesłon okiennych, produkowanych przez HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych.